da6675-rury.jpg
Prefabrykaty
Prefabrykaty to przyszłość

Stoposłupy

Zastosowanie prefabrykowanych stoposłupów, tj. stóp fundamentowych połączonych ze słupem w sposób sztywny w wytwórni prefabrykatów, pozwala na eliminację wielu operacji trudnych i czasochłonnych do przeprowadzenia w warunkach budowy. Stosując stoposłupy można znacznie przyspieszyć prace fundamentowe i uzyskać w ten sposób wymierne oszczędności przy realizacji obiektu. W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od C20/25 do C50/60, i stal zbrojeniową klasy AIIIN. Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabrykowanych, podbudowę należy zakończyć na poziomie minimum 10 cm poniżej spodu prefabrykowanej stopy fundamentowej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysu fundamentu.

Oferujemy stoposłupy produkowane pod konkretny projekt. Słupy mogą mieć na powierzchni bocznej krótkie wsporniki, stopniowany na wysokości przekrój oraz przekrój kwadratu lub prostokąta. Stopy fundamentowe najczęściej są kwadratowe i prostokątne. Ograniczenia transportowe to długość łączna 12 m, waga 25 t oraz szerokość elementów nie większa niż 2,5 m. Produkowane elementy, zależnie od potrzeb, wyposażamy w akcesoria systemowe do połączeń, tj. pętle linowe, szyny ze zbrojeniem odginanym, szyny kotwiące itp. Dla ułatwienia montażu słupy w górnej części mają zabudowaną poprzecznie rurę, ułatwiającą prowadzenie montażu z pominięciem prac na wysokości.

Zastosowanie:

  • budownictwo przemysłowe, hale i magazyny
  • budynki biurowe

Zalety:

  • duża szybkość realizacji bez prac ciesielskich i zbrojarskich na budowie
  • wysoka jakość elementów, trzy powierzchnie z formy oraz fazowane krawędzie
  • w stopach fundamentowych otwory dla dokonania podlewki
  • sztywne połączenie słupa ze stopą fundamentową
  • elementy o wysokości nawet trzech kondygnacji
  • słupy żelbetowe standardowo dostarczane w klasie ognioodporności i zabezpieczenia antykorozyjnego
  • słupy o wysokości kilku kondygnacji stopniowane na wysokości, co daje wymierne korzyści
Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?
 
Skontaktuj się z działem sprzedaży: PREFABRYKATÓW
lub wyślij maila: prefabrykacja@hoger.pl
Sprawdź również nasze pozostałe produkty
img12


Prefabrykaty

Prefabrykaty to przyszłość

Prefabrykaty
img1

Beton towarowy

Zawsze dobry beton

Beton towarowy
img12

Domy energooszczędne

My budujemy byś TY mógł stworzyć DOM

Domy energooszczędne
img12

Szkło spienione

Nowoczesna izolacja fundamentu

Szkło spienione