Dofinansowanie
Lista projektów w których bierzemy udział

PROJEKT:

Dotacja na kapitał obrotowy Hoger

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

CEL PROJEKTU:

Dofinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

 

PLANOWANE EFEKTY:

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

124 333, 62 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

124 333, 62 zł

 


 

HOGER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pod nazwą:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii spieniania szkła w celu wytworzenia nowego produktu”

Numer umowy: UDA-POIG.04.04.00-24-053/13-00

Projekt inwestycyjne realizowany jest w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


4. Oś priorytetowa
Innowacje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Projekt dotyczyć będzie pierwszego wdrożenia nowej technologii spieniania szkła odpadowego, w wyniku czego zostanie wytworzony nowy produkt będący szkłem piankowym o parametrach fizyko- chemicznych umożliwiających jego zastosowanie w prefabrykacji elementów budowlanych.

Kontakt w sprawie projektu:
Jacek Nowak
tel. +48 602 348 011, fax: +48 34 322 65 93
jnowak.empiria@gmail.com

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

ZAPYTANIA OFERTOWE